Pre vhodné zvolenie farieb si možno zapožičať vzorkovnicu so všetkými farbami oproti vratnému depozitu. 

Príslušenstvo

Vzorkovnice na zapožičanie
Cena 138,00 USD